Akebakken blir som før

Stavanger kommune beklager at akebakken på Våland graves opp utennoe politisk vedtak. Nå lover kommunen å tilbakeføre friområdetslik det så ut før inngrepet.