• Fosterhjems­ordningen i barnevernet står overfor flere utfordringer. Å få mange nok til å melde seg er ett av dem. Pål Christensen

Kristne fosterfamilier ønsker kristne barn

Kristne familier som har meldt seg som fosterhjem for mindreårige asylsøkere vil ikke ta imot muslimske barn.