• Den høyt profilerte egersunderen Eivind Andreas Endresen sier at det er viktig for ham å få innvilget søknaden om askespredning.Foto: Arnt Olav Klippenberg FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Askespredning er i vinden

Eivind Andreas Endresen har planlagt sin siste reise. Den skal skje med helikopter. Etter en sveip over Egersund, skal asken spres på havet. Men får han lov til det?