• Flyfoto over området av Jåttåvågen som de neste fem-ti årene skal utvikles med blant annet boliger, næring, barnehager og folkebad. Fredrik Refvem

Skjerpet konkurranse i Jåttåvågen

Hinna Park vil utvikle nabotomten til folkebadet samt hele nye Jåttåvågen. Nå melder konkurrenter seg på i konkurransen.