• - Politikere og myndigheter bør nå benytte anledningen til å spørre: Hva vil vi med ungdomsinstitusjoner i barnevernet? sier barnerettsforsker Elisabeth Gording Stang.

Ber politikerne tenke helt nytt om barnevernsinstitusjoner

Barnevernseksperter er positive til at flere fylkesmenn skal granske hvordan helsetjenestene, barnevernstjenesten, det private barnevernet og Bufetat har håndtert Idas sak. Men ikke uten forbehold.