• Veterinærinstituttet skal analysere tusenvis av bakterieprøver fra MRSA-screeningen av svinebesetninger. Her positivt utslag på gule stafylokokker.

Grisehus: Storstilt jakt på resistente bakterier som kan smitte folk

Jæren er spesielt i søkelyset, når Mattilsynet nå skal sjekke over tusen svinebruk for en antibiotika-resistent bakteriestamme (MRSA) som spres mellom griser og folk.