• En rutinekontroll med sprengningsarbeidene i Eiganestunnelen i februar viste at ingen på skiftet hadde de nødvendige godkjenningene til å utføre arbeidet. Jon Ingemundsen

Sprengning skal etterforskes av politiet

Politiet igangsetter etterforskning av sprengningsarbeider med Eiganestunnelen.