• Torpedojageren «Æger» ble at av de første offer da Norge ble angrepet av Tyskland i 1940. Her ligger hun strandet på Hundvåg etter slaget. (Foto: Rogaland Krigshistoriske Museum). Rogaland Krigshistoriske Museum

«Æger»s gate i Stavanger?

Torpedojageren KNM «Æger» ble senket i Byfjorden 9. april 1940. Bystyrerepresentant Erlend Jordal ber nå rådmannen utrede om det kan reises en ny skulptur i Bjergsted for å minnes skipet og de åtte som omkom.