• Ålgård kraftstasjon, til venstre, kan brukes til å drive varmepumper som skal forsyne sentrum med energi/strøm. I forgrunnen renner Figgjoelva. Marit hæreid

Luftige smart city-planer på Ålgård

Når Ålgård sentrum tegnes på nytt, skal sentrum utvikles til å bli en smart city med framtidsretta energiløsninger. — Litt luftige planer, mener politikerne som likevel sier ja.