• Støv- og støynivåene for de ansatte som arbeider i tunnelen er ikke dokumentert, mener Arbeidstilsynet. Det er også registrert brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Jon Ingemundsen

Arbeidstilsynet har avdekket flere lovbrudd

Mye støy og støv for tunnelarbeiderne og brudd på arbeidstidsbestemmelsene har fått Arbeidstilsynet til å reagere.