Skjenkested bommet på sommertiden

Skjenkestedet Hot Open Mind i Stavanger justerte ikke skjenketiden da sommertid ble innført like før påske.