Flere enn ordføreren skjermes

Vegvesenet og Avinor spleiser nå på støyisolering av husene til ytterligere tre flyplassnaboer. I januar skrev Aftenbladet at Sola-ordføreren var den eneste som fikk isolasjon på grunn av fly— og veistøy.