Tid for billig båt?

– Vi har et renn av folk her som er ute etter billige båter.