Sandnes har nullvisjon

152 ansatte i Sandnes kommune føler seg trakassert på jobb.