• Tor Inge Jøssang

Tauferjer hver halvtime

Tausambandet skal få halvtimes avganger til glede for pendlere og byfolk som skal på hytta i Ryfylke.