• Dette synet er det første som møter deg om du forsøker å gå inn på Tasta skolekorps sine hjemmesider.

Tyrkiske hackere til aksjon mot skolekorps