• FOTO: Ola Fintland

Klepp vil bremse befolkningsveksten

Første halvår i år passerte Klepp 16.000 innbyggere. Mye av veksten skyldes tilflytting fra utlandet.