• Marius Vervik

Spennende gravfunn i Sola

En båt— eller kistegrav er blant funnene arkeologene har gjort på Tjora i Sola.