Vrien ilandføring

To nye traseer for bru over Gandsfjorden vil komme i konflikt med havn og offshoreverft på Somaneset på Lura. De nordlige brualterna— tivene er likevel spiselig for Sverre Hetland (KrF).