Stavanger er best i landet på integrering

Gjennom bevisst spredning av innvandrerbefolkningen, har Stavanger kommune effektivt hindret «gettodannelser» i byen.