• Kristian Jacobsen

Åpning til tusen

Snoren er klippet. Jernbane-musikken har spilt. Folk har klappet. Tusenårsstedet er offisielt åpnet i Stavanger.