Ingen ofrer strender som Strand

Siden 1995 har rogalandskommunene bygd ned 46 kilometer uberørt strandlinje. Strand ofret mest.