• Heidi Hjorteland

– Hjelmeland Sparebank står støtt