• Hans E. H. Jacobsen

Høyt spill om 400 veimillioner

Lindesnes kommunestyre vil ha utredet en mer helhetlig E 39 framfor en stubb på bare 3,8 km.