• Mariann Eliassen

Ungdommen etterlyser fritidstilbud

Noen mener at det burde bygges flere ungdomsklubber, men flere ungdommer egentlig vil ha er diskotek.