Brannfakler om Egersund havn

Fjordline flagget ut til Risavika. Det er færre anløp av fiskebåter. De store anleggene som er varslet rundt havna, ser i dag ut som luftslott. Har Fjordlinesaken klart å vekke eger-sunderne til å tenke nytt?