• I Stavanger er det på gang en handlingsplan som har som mål å redusere det prostitusjonelle miljøet og avdekke menneskehandel. Jon Ingemunden

Prostituerte finner seg andre jobber