Eldre pasient i fare i sykehus-heis

En eldre kvinne var nær ved å komme i klem da heisen ved Universitetssjukehuset satte seg i bevegelse mens hun ble kjørt inn i den.