• Jonas Haarr Friestad

Bedre veier og klarere regler for å trygge Risavika

Aps gruppeleder etterlyste mer om støy.