Kjefting og smelling, trugsmål og slagsmål

Konklusjonen etter helga må bli at førjulsfreden på ingen måte har senka seg over indre Ryfylke.