Bank, olje, jagarfly og søppel

Ei veke med grundig lesing av Aftenbladet gir kunnskap og innsikt, stadfestar nokre fordommar om avisjournalistikk, men avkreftar andre.