• Ine Mæland Goa

Rusmisbrukere skal fra Mosvangen til brakker

Kommunalstyret for levekår nekter å vente til neste høst med å få modulbygg til vanskeligstilte på plass. To av dem som har fått bolighjelp fra kommunen, applauderer forslaget.