Dømt for uaktsomt drap etter kapp-kjøring

Gulating lagmannsrett har forkastet anken fra en ung domfelt fra Strand.