Han kan ha funnet rester etter eldgammel kirke

Det lå trolig en kirke i den gamle vikinghavna Egersund. Her kan helgenkongen Olav Haraldsson ha tilbedt sin Gud. Det er ikke for ingenting at pilegrimsleden til Nidaros starter i Egersund.

Publisert: Publisert:

Hans Brede Jacobsen tror at det ligger mye spennende under jorda på eiendommene i Strandgaten der det i sin tid skal ha stått en kirke. Nylig fant han den flate steinen som skjuler seg under bordet på bildet. Foto: Arnt Olav Klippenberg

  • Arnt Olav Klippenberg
    Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Egersund er en gammel vikinghavn. Her hadde i perioder Olav Haraldsson sin base. I sagalitteraturen kan vi lese at hele havna til tider var full av skip. Den viktigste hendelsen i byens historie skjedde da kong Knut kom fra England med hæren sin og ankret opp i havna. Fra Sola kom Erling Skjalgsson med sine folk. Det kan ha vært mer enn 6000 mennesker i Egersund mens Skjalgsson og Knut den store forhandlet om makten i Norge.

Hellige Olav

I 1024 fikk Olav Haraldsson vedtatt kristendommen som nasjonal religion i Norge. Det er derfor all grunn til å tro at det fantes en kirke tidlig i den viktige vikinghavna Egersund. Paul Tengesdal er forfatter av lokalhistoriske bøker.

– Det er funnet spor etter et gravsted ved Ellingsens hotell. Jeg tror vi med rimelig sikkerhet kan fastslå at Laurentsiuskirken sto her ved kirkegården. Et mulig kirkebygg framkommer på et sceneteppe fra 1820-åra. Og utgravninger under Ellingsen Hotel antyder en gammel, solid mur som kan være rester etter kirken, sier Tengesdal.

Han tror at det dreier seg om en steinkirke. De andre kongelige kapellene på steder som Avaldsnes og Sørbø var bygd i stein.

– Kongelige kapeller var i virksomhet fram til noen år etter reformasjone. Etter bybrannen i 1843 ble området omregulert, og alle spor etter Laurentiuskirken ble slettet. Steinene etter den ble for det meste brukt til oppbyggingen i byen, sier Tengesdal som ikke er i tvil om at det Hans Brede Jacobsen for tiden roter i med gravemaskin, er stedet der det eldgamle kapellet lå.

I følge Egersund byhistoriske leksikon ble det etter bybrannen funnet en «bautalignende gravstein med runeinnskrifter som tyder på at det har vært kirke i Egersund allerede i 1000-årene».

Spennende historie

Med dette som bakteppe gikk Hans Brede Jacobsen i gang med å grave på eiendommen som kan ha vært stedet der en av Norges første kirker sto. I 2010 kjøpte han det som var kjent som Ellingsens hotell, men som i mange år hadde vært Røde Kors-huset i Egersund.

– Jeg ante ikke hva jeg kjøpte. Jeg visste ikke at huset og grunnen var stinn av Egersund-historie. Jeg oppdaget historien ved en tilfeldighet. Jeg var inne på nettsiden til mandsangerne og så at de ble stiftet i Ellingsens Sal 17. mai 1901.

Steinen med den spesielle inskripsjonen ble funnet under gulvet på Ellingsens hotell.

Huset han restaurerer hadde trolig knekket ryggen på en dugnadsgjeng. Han driver for det meste på alene og graver og snekrer. Først oppdaget han den nyere historien. Hotellet som for over 100 år siden var byens storstue. Nå graver han bokstavelig talt i en mye eldre historie. Han har avdekket murer som går ut av huset og som er langt eldre enn Ellingsens hotell og han har funnet steiner som kan ha ligget på et kirkegulv eller over en gammel grav.

– Det er jo de forskjellige tingene til sammen som gjør at dette blir spennende. Den flate, glatte steinen jeg nylig fant må være gått på i svært mange år for å få en slik overflate. Kanskje lå den over en grav inne i kirken, sier han.

Stein med inskripsjon

En annen stein har inskripsjon. M.J. og noe som ser ut som et kors.

– Denne steinen fant jeg under gulvet. Inskripsjonen er ikke 1000 år siden J-en ikke fantes i det eldste latinske alfabetet, men den er uansett gammel, sier han.

Tegningen er laget for en del år siden på oppdrag av museumsbestyrer Arvid Midbrød og viser de to kirkene. På tegningen står kirken temmelig nøyaktig der Ellingsens hotell ligger. Foto: Tegning Reidun Lædre

Han vet at han graver i det som kan ha vært hellig jord. Her kan det ha stått en kirke og her har det trolig vært en kirkegård. Derfor tar han vare på alle steinene som ser ut som det er noe spesielt med. Dalane folkemuseum fant for over 100 år siden to steiner her som man antar er fra Laurentsiuskirken. De ble murt inn, godt synlig, i en mur på Årstad for at de ikke skulle komme bort.

– Jeg kommer til å gjøre det samme som de gjorde med sine to steiner. Jeg murer mine steiner inn i en mur og setter opp en tavle som forteller hva de kan være, sier Brede Jacobsen.

Tømmerhus

Det er et enormt prosjekt Hans Brede Jacobsen er i gang med. Han har fått litt offentlig støtte, men det meste må han finansiere selv. For å ha noe å gjøre når han ikke restaurerer Ellingsens hotell, har han kjøpt seg to gamle tømmerhus som tyskerne bygde i Slettebøleiren (Bakkebø). De skal også tilbakeføres til gammel storhet.

– Jeg vil at det som er gammelt skal forbli gammelt. Derfor unngår jeg å bytte ut alt som kan brukes, sier han.

Publisert:

Les også

  1. To steiner i muren til Gudrun rommer en tusenårig historie

  2. Mystisk funn bak gammelt tapet

  1. Byutvikling
  2. 17. mai
  3. Reformasjonen
  4. Religion
  5. Dalane