• 12. april fikk Mattilsynet melding via bostyrer om funn av nedgravde dyrekadaver tre ulike steder på konkursgården på Høyland i Time. Marie von Krogh

Fant nedgravde dyrekadaver på konkursgård

Mattilsynet har fått melding om funn av nedgravde dyrekadaver på tre ulike steder på en konkursgård i Time og har aldri vært borti en sak med så mange nedgravde, døde dyr.