• Arkaden Torgterrassen er eid av Klepierré, men driftes av Steen & Strøm. Den største aksjeposten i Klepierré innehas av Simon Property Group. Pål Christensen

Hva har Arkaden Torgterrassen og Indiana Pacers til felles?

De er fjernt fra hverandre på så mange vis. Men de er eid av samme familie.