• Dette naustet i Gauselvågen er på Riksantikvarens liste over eldre bygninger og kulturminner. Det er antatt oppført i første halvdel av 1800-tallet. Stavanger kommune vil ekspropriere grunnen mellom sperrebåndene og anlegge turvei. Striden om hvorvidt ekspropriasjonsvedtakene er gyldige, skal avgjøres av Stavanger tingrett. Fredrik Refvem

– Umulig å lage turvei her

Politikerne hadde aldri vedtatt turveien om de visste det de vet i dag, fremhevet grunneiernes advokater da de oppsummerte rettssaken.