• Småbarnsfamilien Amith, her med mor og far Ragnhild og Arshad, mener de me tenke på hvordan barna skal ha det når de vokser opp. Derfor er de blant mindretallet i Sandnes som vil beholde rushtidsavgiften. Marie von Krogh

Sandnes: 6 av 10 vil ikke ha rushtidsavgift

Et stort flertall av innbyggerne i Sandnes vil fjerne rushtidsavgiften helt og mener at den rammer småbarnsfamilier. Men det er ikke alle som er enige i det.