• Helt fram til torsdag 14. oktober skal elevene Frida Ripland Moberg, Torstein Galta, Carina Strøm Smith og Lars Erik Haukedal Andreassen fra Vågen vgs oppholde seg i Israel. Fredrik Refvem

Studietur til Midtøsten

Jerusalem fredag og Betlehem lørdag. Besøk i to flyktningleirer står også på programmet for 44 rogalandselever og lærere kommende uke.