• Gaute Beckett Holmslet fikk fire minutter på å bestemme seg for om han ville ha studentboligen.

Hastemelding fra Samskipnaden

Gaute Beckett Holmslet fikk fire minutter av Studentsamskipnaden på å svare om han ønsket leilighet.