Søppelanlegg 100 meter fra husveggene på Lura

100 meter fra husveggen får beboere på Lura et søppelanlegg som nabo, et anlegg der over 250 lastebiler kjører inn og ut hver uke.