Strømmen gikk, kosen kom

Klokken 17.37 ble Lura det mørke fastland. Men luringer flest greide seg godt uten leveranse fra Lyse.