• Reidun Gudmestad

Raud-grøne talar varmt for Garborgsenteret

Dei har eitt bodskap til si eiga regjering: Sett Nasjonalt Garborgsenter på statsbudsjettet no.