• Colourbox, illustrasjonsfoto

- Fysisk avstraffing skadeleg for born

Per Isdal ved Alternativ til vold fortel at born som opplever vald i heimen kan få lågare IQ og åtferdsvanskar. Han reagerer sterkt på Stavanger tingretts frikjenning av foreldra som klapsa borna sine.