Seks års fengsel for kilovis av amfetamin

En 29-åring fra Jæren fungerte som sentral mann i narkotikatrafikk fra Litauen, mener Jæren tingrett. Mannen skal være Bandidos-medlem.