• Ordfører Håkon Rege (H) under åpningen av Solasplitten. Knut S. Vindfallet

Vegvesenet vil fortsatt ha Solasplitten med to felt

I en ny utredning anbefaler Statens vegvesen fortsatt at Solasplitten bygges som 2-felts vei og ikke fire felt selv om en utvidelse ikke vil forsinke prosjektet. Håkon Rege mener konklusjonen er helt feil.