Dømt til fengsel for syreangrep på sovende mann

En 49 år gammel mann er dømt til to år og fire måneders fengsel for flere straffbare handlinger, blant annet for å ha sprutet svovelsyre i ansiktet på en sovende mann.