Innbruddsforsøk hos Prix på Ganddal

Utløste alarmen da inngangsdør ble knust.