• Audgunn Augedal (i midten) arbeider til vanleg i Urhei barnehage. No er ho immon streikekontoret for å få informasjon og materiell til streikevakta. Reidun Bøe Høiland og Sefany mesfin bidreg med råd og løpesetlar. Reidun Gudmestad

Dispensasjon på kyrkjegardane

Streikeviljen er på topp i Hå, einaste jærkommunen som er tatt ut i streiken. Onsdag vart 130 nye tatt ut i streik. No streikar 203.