• Stein Jupskås

Helsesjefen griper inn mot dårlig luft i barnehage

Dobbelt så høye CO2 verdier i barnehagen kan tvinge barnehagen til å stenge dørene. Styreren viser til at barna kun tilbringer kort tid i huset.